Първи стъпки с MAXCART

Първи стъпки с MAXCART

Обучението "Първи стъпки с Макскарт ( MAXCART )" e обучение даващо знания и развиващо начални умения за стартиране на успешен онлайн бизнес чрез софтуерния продукт. По време на обучението придобивате компетентности за работа с продукта и бизнес умения да реализирате онлайн проекти и за (business skills), ориентирани към нуждите и психологията на крайния потребител в Интернет.