Обучение за увеличаване на трафика на сайт

Обучение за увеличаване на трафика на сайт

2017-02-19 12:46:15

Макс Карт стартира ново обучение за увеличаване на трафика на вашия сайт

Можем да предложим обучение за вашите администратори 8 учебни часа 299 лв - Провежда се на два пъти по 4 часа като се работи с конкретни примери и вашия екип може да задава своите въпроси. Самото обучение се записва ( части от него не цялото ), за да можете да се ползвате от него и за напред и ако увеличавате екипа.  Обучението се провежда дистанцинно по скайп с камера и като се влиза във компютъра на клиента. Целта е на обучението да вдигне на ново ниво познанията вашия екип относно възможностите за класиране на новинарските сайтове. 

Увеличаване на трафика от Google + Увеличаване на трафика от социалните мрежи ще са основните теми и цели на обучението. Много ценно за вашия редакторски администраторски екип би било подобно обучение, защото съвети, които не се приложат на практика към конкретни теми и към конкретни примери и не се изпробват конкретни инструменти е много по-трудно за един клиент да приложи наученото. Също така сами по себе си инструментите, които са налични се използват много по-оптимално от добре обучен екип 

Чувствайте се свободни да обсъдите всеки детайл, по който имате въпроси с нашия екип. За нас е удоволствие да помагаме на клиентите. Ако се нуждаете от допълнителни разяснения можем да направим среща по телефон или по скайп, но е необходимо предварително да сме си уговорили среща, за да нямаме други срещи и да можем да ви отделим максимално внимание
 

Коментари


Невалидно

Невалиден